Urszula Czerniak

Urszula Czerniak

Urodziła się w Lublinie, gdzie ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. T. Szeligowskiego w klasie fortepianu mgr U. Jansen, a następnie II stopień w klasie kontrabasu mgra T. Skrobka. Była stypendystką Prezydenta Miasta Lublin. Studia ukończyła w Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie kontrabasu prof. T. Górnego i prof. P. Czerwińskiego, a następnie otrzymała tytuł licencjata na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w UMCS w Lublinie, w klasie kontrabasu jazzowego dr M. Bogdanowicza. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła poprzez udział w wielu kursach i konkursach, m. in.: Międzynarodowa Konwencja Kontrabasowa w Richmond; Międzynarodowy Kurs Kontrabasowy w Michaelstein; I Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy w Łodzi; Mistrzowski Kurs Kontrabasowy w Poznaniu; XI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. A. B. Ciechańskiego; XXV Letnia Akademia Muzyczna w Żaganiu; I Międzynarodowe Sympozjum Kontrabasu we Wrocławiu; Ogólnopolskie Spotkania Kontrabasowe w Łodzi. Doskonaliła umiejętności podczas mistrzowskich lekcji pod kierunkiem wielu znakomitych kontrabasistów m.in.: E. Kołosowa ; R. Ibragimova ; M. Gajdosa; M. Jelinka; W. Harrera; R. Sasiny. Artystka na co dzień związana jest na stałe z Orkiestrą Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, gdzie obejmuje stanowisko muzyka kontrabasisty- solisty, oraz ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie, gdzie prowadzi klasę kontrabasu jako nauczyciel dyplomowany.