Nurłan Alimbajew

Nurłan Alimbajew

Urodził się w Ałma-Ata w Kazachstanie. W 1985 roku ukończył Państwową Centralną Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Bajseitowoj. W 1992 roku ukończył Państwowe Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu w klasie skrzypiec pod kierunkiem doc. A. Fishera i A. Riabinkowa. W latach 1990-1991 członek orkiestry kameralnej „Soliści Leningradu”. Od 1992 roku prowadzi klasę skrzypiec w OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie i w tym roku rozpoczął pracę w Filharmonii Lubelskiej. W latach 1994-2004 pracował na stanowisku I Koncertmistrza. Założyciel i I skrzypek kwartetu „Wieniawski Kwartet” (1997-2008). Uczestniczył w kursach pedagogicznych G. Zhislina, J. Klessa, Z. Brona. Uczestnik projektu Sinfonietta Varsovia pod kierunkiem J. Kaspszyka (1997).