Mariusz Pysz

Mariusz Pysz

W latach 1981-1987 uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lublinie w klasie puzonu. W latach 1987-2001 studiował na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W całym cyklu kształcenia brał udział w wielu kursach i warsztatach prowadzonych przez wybitnych pedagogów takich jak: prof. R. Siwek (Akademia Muzyczna w Warszawie), prof. W. Sumierkin (Konserwatorium w Leningradzie, I głos solista tamże), prof. dr S. C. Anderson (przez 2 kadencje prezes ITA). Od 2001 roku pracuje w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej. Stale współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie, Teatrem J. Osterwy w Lublinie, Filharmonią Rzeszowską, Włościańską Orkiestrą Symfoniczną w Zamościu.