Logo filharmonii

Dariusz Waćkowski

Studia muzyczne ukończył w 1986 roku w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. W. Kurzawy u mgra M. Czerniawskiego. Podczas studiów współpracował z Orkiestrą Kameralną we Włocławku. W 1986 roku zaczął pracę w Filharmonii Lubelskiej jako muzyk kontrabasista, a od 1988 roku jako prowadzący grupę kontrabasów. Na stałe współpracował z wieloma zespołami kameralnymi: kwartety, kwintety, zespoły instrumentów dętych oraz z Lubelską Orkiestrą Kameralną. W 1990 roku otrzymał możliwość pracy w Valldolid (Hiszpania). Od 2005 roku prowadził klasę kontrabasu w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1987-1990 pracowałem w PSM I i II st. im. T. Szeligowskiego. W Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie pracuje jako nauczyciel kontrabasu od 1988 roku. Jego absolwenci pracują w orkiestrach symfonicznych w Polsce, w tym w Filharmonii Lubelskiej oraz za granicą. W latach 2008 i 2018 miał przyjemność zagrania solistycznie Koncertu fis-moll Sergiusza Kusewickiego z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej. Jego pasją od najmłodszych lat jest lutnictwo. Jako dorobek w tej dziedzinie to zbudowanie kilkudziesięciu instrumentów: skrzypiec, altówek i kontrabasu, na którym do tej pory gra osobiście.