Anna Popławska-Pojęta

Anna Poławska-Pojenta

Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku lat siedmiu w OSM I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W 1994 roku ukończyła akademię muzyczną im.
F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku w klasie skrzypiec T. Radziwonowicza. W czasie studiów była koncertmistrzem zespołu barokowego i prowadzącą drugich skrzypiec w orkiestrze symfonicznej pod batutą prof. M. Błaszczyka. Od 1992 roku pracuje w OSM I i II stopnia jako nauczyciel gry na skrzypcach. Jej uczniowie są laureatami ogólnopolskich jak i międzynarodowych konkursów oraz studentami Akademii Muzycznych w Warszawie i Poznaniu. Od 1994 roku jest związana z Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, gdzie pracuje jako skrzypek-solista drugich skrzypiec. Wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej uczestniczyła w wielu koncertach w Europie.