Agnieszka Miedzwiecka

Agnieszka Miedzwiecka

Agnieszka Miedzwiecka absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie harfy prof. B. Tarnowicz-Kamińskiej. Swoje umiejętności muzyczne kształciła w kraju i za granicą podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych harfistów. Pracuje w Filharmonii Lubelskiej oraz współpracuje z licznymi orkiestrami w Polsce. Jest pedagogiem w OSM im. K. Lipińskiego w Lublinie.